منوی سایت

آشپزخانه قلب خانه شما

آشپزخانه, قلب خانه شما: آشپزخانه و اتاق نشیمن مهمترین قسمت های هر خانه هستند. به طور سنتی, آشپزخانه بیش تر مورد استفاده خانم خانه قرار می گرفته, اما امروزه سهم آقایان در کارهای آشپزخانه و همچنین آشپزی در حال افزایش است. نقشی که آشپزخانه در زندگی ما بازی می کند طی سال ها اساسا تغییر کرده است و حرکت زیادی به سمت و سوی کاربردی شدن هر چه بیش تر کرده است. در آشپزخانه های قدیمی کلاسیک, که در مقایسه با سایر اتاق های خانه بزرگ بودند, خصیصه اصلی میز آشپزخانه بود که برای همه نوع فعالیتی مورد استفاده قرار می گرفت. خانواده زمان زیادی را در آشپزخانه سپری می کرد و فضا در راستای راحتی خانواده طراحی و چیدمان شده بود. bedeutung 15 در طول زمان, گرایش بیشتر به سمت آشپزخانه های کوچک با کارایی بسیار بالا سوق پیدا کرد.در این دوره,آشپزخانه ها معمولا کوچک وصرفا جهت شست و شو و پخت و پز مورد استفاده قرار می گرفت و فضاها به گونه ای طراحی می شد که فقط متناسب با کار یک نفر به صورت انفرادی بود. به نظر می رسد که این نوع چیدمان ازروی فضاهای آزمایشگاهی مدل شده و با یک فضای گرم و صمیمی فاصله ی زیادی داشت. bedeutung 16 امروزه پاندول دوباره به سمت آشپزخانه های بزرگ تر, با القای حس پذیرایی بیشتر و چند منظوره نوسان کرده است که قویا نشان دهنده ی صلیغه و سبک زندگی صاحب خانه می باشد. bedeutung 17 در طراحی آشپزخانه های امروزی دو فاکتور بهره وری و راحتی با هم ترکیب می شود که آشپزخانه را به فضایی دلپذیر و خوشایند برای گردهمایی اعضای خانواده مبدل کرده است. در این نوع چیدمان ناحیه ی غذاخوری دوباره مورد توجه خاصی قرار گرفته و این ناحیه در عین یک پارچگی با آشپزخانه در مجاورت آن قرار دارد. این بدان معناست که در سبک طراحی امروزی باز بودن فضا و ایجاد انسجام بین فضای آشپزخانه و فضای نشیمن حائز اهمیت فراوانی می باشد.