منوی سایت

مقایسه رنگها

مقایسه رنگها 

ب  توصیف رنگها : راههای بی شماری برای توصیف رنگها وجود دارد . مثلا ممکن است راهی که شما برای توصیف رنگ آبی تیره دارید با توصیف همسرتان متفاوت باشد . برای جلو گیری از سر درگمی در توصیف یک رنگ سه کلمه کلیدی برای پیدا کردن رنگ دقیق شما وجود دارد. 

 رنگ خالصHue

رنگ خالص شامل یک رنگ بدون هیچ گونه ترکیب با سیاهی و سفیدی جهت تیره و روشن شدن رنگ است. 

سایه روشنTint

وقتی رنگ خالص را با سفید ترکیب میکنیم تا رنگ روشنتراز رنگ خالص بدست می آید . مثلا آبی روشن,سایه روشن آبی است.

سایه تیرهShade

وقتی رنگ خالص را با رنگ سیاه ترکیب میکنیم و رنگی تیره تر از رنگ خالص بدست می آید . مثلا آبی تیره,سایه تیره آبی است. 

برای مشخص کردن رنگها قوانین و لغاتی هستند که به ما در جهت توصیف درصد خلوص , روشنی , حرارت و مشخص کردن سایه دقیق مورد نظر به ما کمک میکنند. 

 خلوص یا شدت رنگ (Chroma)

گاهی اوقات اشباع رنگ هم به آن میگویند .شدت رنگ را توصیف میکند .

خلوص بیشتر رنگ =====> رنگ زنده ( vivid) 

خلوص کمتر رنگ =====> رنگ راکد و کند ( dull) 

طبق شکل زیر رنگ صورتی ( tint) و شاه بلوطی (shade) دارای خلوص کم (low chroma) نسبت به رنگ خالص قرمز (hue-high chroma) میباشد . 


 ارزش (value)
  

ارزش روشنی رنگ را نشان میدهد . رنگهای روشنتر و سبکتر که به سفیدی نزدیکترند ارزش بالاتری دارند

 
 

حرارت یاTemperature  

رنگها را با حرارت هم میتوان توصیف کرد . رنگها ممکن است گرمتر یا سردتر باشند . بستگی دارد که کجای چرخ رنگ باشند . حرارت رنگها تاثیر زیادی بر احساس ما از محیط میگذارند .رنگهای گرم معمولا حس انرژی و نیرو و خوش آمد گویی القا میکنند .

و رنگهای سردتر بیشتر احساس آرامش میدهند و تسکین کننده هستند.به عنوان مثال برای رنگ گرم میتوان قرمز و زرد و....را نام برد.و برای رنگ سرد میتوان به آبی و بنفش و...اشاره کرد.


ترجمه و گرد آوری : مهندس ایمان بیگ