درباره بارشین آتیه گستران

مشتری اصل است، از این رو انجام خواسته های بحق و جلب رضایت مشتری را واجب می دانند .

خوب گوش دادن به سخن مشتریان مهمترین اصل برقراری ارتباط است ،لذا تلاش برای دستیابی به این امر مهم را لازم میدانند

وقت شناسی ، تعهد ودقت در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان از مهمترین وظایف کارکنان این شرکت است .

اعتماد،امانت داری ، صداقت ، تواضع و مسئولیت پذیری پشتوانه پیشه و حرفه کارکنان این شرکت در قبال مشتریان است .

مشاهده بیشتر

مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان این شرکت ، میزان رضایت مشتریان عزیز می باشد . ما فرآیندهای کارآمد صنعتی و تدارکاتی را ایجاد کرده ایم که به ما امکان می دهد تعهدات خود را در قبال کیفیت و تحقق مهلت های تحویل محصولات خود انجام دهیم. به همین ترتیب ، ما با استفاده از مواد اولیه معتبر در فرآیندهای صنعتی خود در حفظ محیط زیست کمک می کنیم.مشتری اصل است، از این رو انجام خواسته های بحق و جلب رضایت مشتری را واجب می دانند .

مشاهده
home-team-bg

German qulity made in iran

PROJECTS

پروژه های اجرا شده با محصولات بارشین

ما فرآیندهای کارآمد صنعتی و تدارکاتی را ایجاد کرده ایم که به ما امکان می دهد تعهدات خود را در قبال کیفیت و تحقق مهلت های تحویل محصولات خود انجام دهیم.

مشاهده بیشتر
تماس بگیرید
ایــده های جدید برای طراحـان داخلی

German qulity made in iran