شماره تماس : 71042

نمایشگاه وودکس ۲۰۱۴

20 اردیبهشت 1393
شرکت آتیه گستران بارشین در نمایشگاه بینالمللی وودکس ۲۰۱۴ تهران به مدت چهار روز پذیرای خیل عظیم بازدید کنندگان بود عنوان سابق این نمایشگاه مدکس بود 20 اردیبهشت 1393

که از امسال با نام وودکس به عنوان پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب، کاغذ و تجهیزات وابسته برگزار میشود

تماس بگیرید
ایــده های جدید برای طراحـان داخلی

German qulity made in iran